Doelstellingen, Missie en Visie

Doelstellingen

Stichting De Kruidenreus stelt zich ten doel:

  • het onderhouden en in stand houden van een collectie planten met geneeskrachtige of gezondheidsbevorderende potentie;

  • het bieden van educatie op het gebied van geneeskrachtige kruiden, gezondheid, biodiversiteit, natuur, milieu en duurzaamheid;

  • het ondersteunen van biodiversiteit door met meer dan zeventig verschillende kruiden vlinders en bijen te voeden;

  • het inspireren van bezoekers en het bieden van informatie om zelf kruiden in tuin of balkon te plaatsen en gebruiken.

De Kruidenreus is een kruidentuin in de vorm van een mens: op de plek en in de vorm van de organen in het lichaam zijn kruiden gepland die een positieve werking op die organen hebben.

Stichting De Kruidenreus heeft geen winstoogmerk.

Stichting De Kruidenreus is opgericht op 16 december 2020

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Nashaira Ajoeb staat het bestuur bij in diverse taken, algemeen@dekruidenreus.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81214642 op 16-12-2020 met als genoemde activiteit: 91042 - Natuurbehoud.

Registratienummer bij de Belastingdienst: 8619.92.519

Missie

Onze missie is het onderhouden en in stand houden van een collectie planten (kruiden) met geneeskrachtige of gezondheidsbevorderende potentie.

Daarnaast bieden we educatie op gebied van geneeskrachtige kruiden, gezondheid, biodiversiteit, natuur, milieu en duurzaamheid.

We ondersteunen de biodiversiteit door met meer dan zeventig verschillende kruiden o.a. vlinders en bijen te voeden.

Eveneens inspireren we bezoekers en bieden we informatie om zelf kruiden in de tuin of op het balkon te plaatsen en te gebruiken.

Met behulp van zoekkaarten kinderen en volwassenen educatieve momenten in de kruidentuin laten beleven.

Onze Visie

In onze visie kan iedereen volwaardig meedoen en zijn mensen betrokken bij elkaar. Daarmee willen we de kwaliteit van het ‘onder de mensen zijn’ versterken.

Door de werkzaamheden in de tuin laagdrempelig en gastvrij aan te bieden komen mensen met elkaar op andere manier in verbinding. Mensen worden gestimuleerd mee te doen en nieuwe contacten te leggen. Uiteraard helpt even wat meer persoonlijke aandacht, een praatje of een luisterend oor. Natuurlijk draagt ook het gezamenlijk koffie of thee drinken altijd wel bij aan de gezelligheid en de cohesie.

Wij kunnen ons werk niet alleen. Daar zijn vrijwilligers hard voor en bij nodig. We bieden vrijwilligerswerk op vaste dagen (iedere vrijdag en één zondag per maand). De vrijwilliger zelf vult in wat zijn/haar beschikbaarheid is.

Gezien onze samenwerking met boerderij/theehuis Uniek Leven wordt een deel van de werkzaamheden zowel door de medewerkers van Uniek Leven als door onze vrijwilligers gedaan. Een samenwerking waar we zeker trots op zijn.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

De Kruidenreus zoekt extra vrijwilligers. Iedere vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur werken we aan en in de tuin. Denk aan onkruid wieden, gras maaien, snoeien, opbinden etc. Uiteraard is er ook tijd voor een babbeltje, kop koffie/thee.

Kom een keertje sfeer proeven, geniet van de buitenlucht en snuif ook wat heerlijke geur van kruiden op. Kom een keer meedoen en ervaar zelf wat het met je doet. Je bent van harte welkom!