Doelstellingen

Stichting De Kruidenreus stelt zich ten doel:

  • het onderhouden en in stand houden van een collectie planten met geneeskrachtige of gezondheidsbevorderende potentie;

  • het bieden van educatie op het gebied van geneeskrachtige kruiden, gezondheid, biodiversiteit, natuur, milieu en duurzaamheid;

  • het ondersteunen van biodiversiteit door met meer dan zeventig verschillende kruiden vlinders en bijen te voeden;

  • het inspireren van bezoekers en het bieden van informatie om zelf kruiden in tuin of balkon te plaatsen en gebruiken.

De Kruidenreus is een kruidentuin in de vorm van een mens: op de plek en in de vorm van de organen in het lichaam zijn kruiden gepland die een positieve werking op die organen hebben.

Stichting De Kruidenreus heeft geen winstoogmerk.

Stichting De Kruidenreus is opgericht op 16 december 2020

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij jhebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Nashaira Ajoeb staat het bestuur bij in diverse taken, algemeen@dekruidenreus.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81214642 op 16-12-2020 met als genoemde activiteit: 91042 - Natuurbehoud.

Registratienummer bij de Belastingdienst: 8619.92.519